Plushome richt zich op het begeleiden van mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Dit doen wij door het faciliteren van woonruimte, het bieden van ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en activerend werk. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met psychiatrische en (L)VG problematiek en weten door onze werkwijze te voorkomen dat mensen opgenomen worden in een intramurale setting. Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven. Binnen Plushome bieden we behandeling binnen de basis-GGZ. Dat wil zeggen dat we lichte tot matige psychische problemen behandelen. Op basis van een verwijzing van de huisarts kan er een traject gestartworden. Wil je meer informatie over behandelingen binnen Plushome? Kijk dan even op onze website: www.behandelingen.plushome.nl of neem telefonisch contact op: 0267676292