BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden. Wij bieden specialistische behandeling binnen de GGZ.

De huisarts blijft intensief betrokken bij de zorg voor u. Zijn of haar kennis en ervaring met de zorg voor cliënten met psychiatrische problemen neemt daardoor toe. Samenwerking, consultaties en behandelingen zijn geen eenrichtingsgesprekken, maar bestaan uit dialogen op basis van wederzijds ervaren respect, openheid en gelijkwaardigheid. Overleg vindt nooit zonder de cliënt plaats. De cliënt is het uitgangspunt en alles wat besproken en vastgelegd wordt is zijn of haar eigendom.

Ons team bestaat uit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een psycholoog, psychiater, sociaal pedagogisch hulpverlener en maatschappelijk werker.

Neem vooral contact met ons op als u informatie wenst of overleg.

Wij zijn goed bereikbaar via onderstaande telefoonnummer of e-mailadres:

06-22734562, bereikbaar tijdens kantoortijden of lingewaard@buurtzorgt.nl

Op www.buurtzorgt.nl kunt u uitgebreidere informatie vinden en onze teampagina; team Lingewaard. Hier vindt u ook een mogelijkheid om ons in een beveiligde omgeving documenten toe te sturen of privacygevoelige informatie met ons te delen.

Het werkgebied bestaat nu uit de wijken centrum, Arnhemse Broek en Spijkerkwartier