Home > Multidisciplinair spreekuur Podotherapeut en Manueeltherapeut

Multidisciplinair spreekuur Podotherapeut en Manueeltherapeut

06 januari 2023

In ons werk als manueeltherapeut en podotherapeut komen we vaak klachten tegen die een overlappende behandeling vereisten om de patiënt zo snel mogelijk pijnvrij en in optimale conditie te krijgen.

Toch is er een groep patiënten die zware lichamelijke klachten hebben, al jaren lang “sukkelen” met het bewegingsapparaat of letterlijk van hoofd tot teen niet meer functioneren.
Voor deze groep is intensieve samenwerking soms niet voldoende en is een holistische benadering de sleutel om tot een oplossing te komen.

Dat is de reden dat we sinds 2019, om de twee maanden, een dag in de week, samen spreekuur hebben ingepland.
In dit spreekuur nemen we ruim de tijd om patiënt te onderzoeken. Hierbij beoordelen we de lichaamsfuncties van patiënten aan de hand van bewegingsketens en signaleren risicofactoren die blessures/klachten kunnen veroorzaken en/of in stand houden. We maken bij deze screening/onderzoek gebruik van zowel onze gezamenlijke als individuele specifieke expertise.
De patiënt wordt in kaart gebracht door diverse meetmethoden/meetapparatuur.

Na dit onderzoek wordt een behandelplan voorgesteld en met de patiënt besproken en bij goedvinden uitgevoerd.
Als hoofdbehandelaar ontvangt u een verslag als de patiënt dit accordeert.

Voor wie:
Voor mensen met klachten aan voet, knie, heup, rug ,schouder, nek, hoofd of gecombineerd.
Voor mensen die vastgelopen zijn in hun klachten en al (tevergeefs) diverse vormen van therapie hebben doorlopen.
Voor mensen waarvan u als behandelaar het vermoeden heeft dat er op meerdere vlakken lichamelijke obstakels, goed functioneren verhinderd.
Verwijzing/Manier van aanmelden:
Zowel de fysiotherapeut als de podotherapeut zijn direct toegankelijk.
Verwijzen kan via de manueeltherapeut en via de podotherapeut. Geef aan dat het een verwijzing voor het MDO Rob Mattijssen/Maartje Mouchart is.
Doel:

De juiste effectieve zorg, holistisch benaderd om patiënt, zonder delay, zo snel mogelijk weer in goede conditie te krijgen met zo min mogelijk overbodige zorg.

Het spreekuur vindt beurtelings plaats op Medisch centrum Westerkade en Gezondheidscentrum Onder de Linden

Aanmelden kan via zorgdomein of telefoon
Secretariaat Mouchart 0264465959
Rob Mattijssen 0618881348